• แบนเนอร์

ยีสต์

ยีตส์

ยีสต์
SK บรรลุผลสำเร็จในช่วงผลผลิตของตัวสร้างยีสต์ที่แข่งขันได้ตั้งแต่ 2 ตันต่อชั่วโมง ถึง 5.5 ตันต่อชั่วโมง

เครื่องห่อ