• แบนเนอร์

คาร์โตเนอร์

  • ZHJ-B300 เครื่องชกมวยอัตโนมัติ

    ZHJ-B300 เครื่องชกมวยอัตโนมัติ

    เครื่องชกมวยอัตโนมัติ ZHJ-B300 เป็นโซลูชั่นความเร็วสูงที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งผสมผสานทั้งความยืดหยุ่นและระบบอัตโนมัติสำหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์ เช่น แพ็กหมอน กระเป๋า กล่อง และผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปอื่น ๆ ที่มีหลายกลุ่มในเครื่องเดียวมีระบบอัตโนมัติในระดับสูง รวมถึงการคัดแยกผลิตภัณฑ์ การดูดกล่อง การเปิดกล่อง การบรรจุ การติดกาว การพิมพ์หมายเลขชุด การตรวจสอบและการปฏิเสธ OLV